PRZESŁANIE PASOLINIEGO

6 -7 marca mieliśmy okazję uczestniczyć w niezwykle ciekawej Międzynarodowej Konferencji Naukowej poświęconej twórczości Pasoliniego – „Pasolini – historia nie do opowiadania”, którą  zorganizowały studentki z Koła Naukowego Kina Włoskiego przy Katedrze Italianistyki na Uniwersytecie Warszawskim.
Pier Paulo Pasolini (1922-1975) był wybitną i wszechstronną postacią: reżyserem, prozaikiem, publicystą oraz poetą. W twórczości poddał wnikliwej analizie czasy, w których przyszło mu żyć. Dzielił się swoimi refleksjami pełnymi goryczy dotyczącymi hipokryzji nowej cywilizacji. Zastanawiał się nad kulturą masową, kapitalizmem, konsumpcjonizmem, który określał mianem nowego pogaństwa. Oskarżał m. in kościół za to, że tak zaangażował się w walkę z komunizmem, że nie zauważył dużo gorszego zjawiska. Nowego poganizmu, czyli zatracenia człowieka w konsumpcji.
Ja trafnie podkreślił Alberto Moravia -„Pasolini zajmował się stanem rzeczy na świecie”. Problemami społecznymi. I to go wyróżniało z grona ówczesnych pisarzy, dążących wyłącznie do tego, by być dobrymi pisarzami. Przy tym był wrażliwym poetą, który wypowiadał się nie tylko w wierszach, ale także w filmie, twórczości narracyjnej, artykułach prasowych. Właśnie w poezji Pasolinego odnajdujmy wiele wątków osobistych i przeżyć autora, jak np. zachwyt aleksandaryjskim klimatem życia wiejskiego w Casarsie, mieście jego dzieciństwa. Czy silny związek uczuciowy z matką.
Twórczość Pasoliniego jest ponadczasowa. I wielu badaczy podkreśla, że wizjonerska. Jest aktualna zwłaszcza w kontekście społeczeństwa skierowanego na konsumpcję, czyli na mieć, a nie BYĆ! Jest przepełniona dużym temperamentem i wielką pasją, z którą Pasolini odważnie wypowiadał swoje opinie.
konferencja PASOLINI 6 marca 2013 z p. Anną Osmólskąfoto: Aleksandra Dudczak
dr Anna Osmólska-Mętrak z Katedry Italianistyki Uniwersytetu Warszawskiego, opiekun merytoryczny i współorganizatorka konferencji. Jak podkreśliły studentki italianistyki, osoba wyjątkowa, która zaraziła swoją pasją do kina włoskiego organizatorki konferencji. Na zdjęciu  z Tamarą Gotowicką, redaktor naczelną czasopisma KOSMETYKA I KOSMETOLOGIA, doktorantką UW.