HISTORIA

KOSMETYKA I KOSMETOLOGIA

PIERWSZE CZASOPISMO KOSMETYCZNE

 W POLSCE  (OD 1993 ROKU)

 P2051365

KOSMETYKA I KOSMETOLOGIA jest najstarszym czasopismem kosmetycznym w Polsce, które powstało w styczniu 1993 roku. Tytuł założyła Barbara Jaroszewska, pedagog, autorka pierwszych założeń programowych dla szkół pomaturalnych w latach 70-tych, autorka podręczników i książek popularyzujących wiedzę z zakresu kosmetyki pielęgnacyjnej.

KOSMETYKA I KOSMETOLOGIA w latach 90-tych była najpopularniejszym tytułem branży kosmetycznej, w którym mieli okazję zaprezentować się przyszli eksperci w tej dziedzinie.

W KOSMETYCE I KOSMETOLOGII pojawiały się artykuły  wykładowców, kosmetyczek, lekarzy, farmaceutów, założycieli firm kosmetycznych, również tych, którzy na łamach czasopisma stawiali pierwsze kroki w tej branży. Przekazywali wiedzę na temat swojej pracy i osiągnięć w dziedzinie kosmetyki.

KOSMETYKA I KOSMETOLOGIA umożliwiła firmom polskim i zagranicznym, wchodzącym na nasz rynek, zaprezentowanie oferty i dotarcie do polskiego konsumenta. Niewątpliwie przyczyniła się do ich sukcesu.

Polskie Stowarzyszenie Kosmetyczne było pomysłodawcą i organizatorem pierwszych w Polsce międzynarodowych kongresów kosmetycznych oraz targów. Śladem PSK poszły inne firmy, związki obecnie organizujące imprezy kosmetyczne.

P2051364

Stowarzyszenie PSK powstało z myślą o kosmetyczkach i udzieleniu im pomocy w poszerzaniu wiedzy i doskonaleniu umiejętności. Celem działania była integracja środowiska kosmetycznego oraz organizowanie pierwszych w Polsce seminariów oraz kursów kosmetycznych.